Ankomm’n

De collega’s waar Anita & Hans mee samenwerken zijn vrijwilligers en mensen die via UWV/SDOA bij Ankomm’n worden geplaatst via een werkervaringstraject: deze mensen worden begeleid door Anita om weer in hun eigen kracht te komen en te kijken waar hun passie ligt om daar werk in te genereren.

Anita is ervaringsdeskundige: zelf vanuit de bijstand ooit aan het werk gekomen via een werkervaringsplek, van de UWV/Sociale Dienst. Deze instantie heeft diep respect voor de wijze waarop zij, vanuit de bijstand haar eigen bedrijf heeft weten op te zetten.

Daarom zijn zij bij haar gekomen om te vragen samen te werken, omdat Anita (citaat UWV/Soc.Dienst) ‘de cliënt weer in zijn of haar eigen kracht zet, om zo, ooit, weer deel te nemen in de reguliere arbeidsmarkt. Geen druk, maar met respect voor de cliënt en situatie’.